e-mail: krystianlaszewicz@gmail.com    tel. +48 782 532 989

Konin - koncepcja zagospodarowania terenów w bliskim sąsiedztwie śródmieścia

 

PRACA KONKURSOWA: Wyróżnienie

 

TEMAT: Ogród i Stadnina koni

 

PRACA POWSTAŁA WE WSPÓŁPRACY Z:  inż. arch. Kinga Zakościelna

PROWADZĄCY:  dr inż. arch. Krzysztof Borowski

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone